bildcollage 1: medarbetare inom vård och omsorgbildcollage 2: medarbetare inom vård och omsorg

KIVO-metoden

En kompetensförsörjningsmetod för kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg.
  • I KIVO är de blivande arbetsgivarna drivande för att bredda basen för kompetensförsörjning för vård och omsorg.
  • Genom KIVO-metoden identifieras löpande offentliga stödinsatser för nyanlända, utlandsfödda och långtidsarbetslösa. Dessa insatser testas och arbetsflöden systematiseras för att arbetsgivarna tillsammans med olika samverkansparter ska kunna erbjuda flöden av insatser som på bästa möjliga sätt leder till tillsvidareanställning inom vård och omsorg.

I nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Kommunal och de offentliga arbetsgivarna har strukturer och systematiserade metoder utvecklats för att snabbare hjälpa utlandsfödda på olika språknivåer vidare mot målet att få anställning.

Det finns två huvudsyften till att arbeta med KIVO-metoden:

  • Utlandsfödda får strukturerad hjälp på vägen från arbetslöshet till studerande och sedan till anställd. Därmed blir samhället allt mer tillgängligt även för länets utlandsfödda invånare.
  • För arbetsgivarna innebär detta att rekryteringsbasen breddas, vilket är nödvändigt för att möta den växande utmaningen med rekrytering av medarbetare med rätt kompetens

Nyheter

Insändare i Gefle Dagblad och Hela Hälsingland från ordförande för arbetsmarknadsutskottet i Riksdagen Raimo Pärssinen (S) och arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (S).

Insändare i Gefle Dagblad

Insändare i Hela Hälsingland


Broschyr


Starta bildspel Ladda hem