KIVO Gävleborg slutkonferens

Se filmerna från KIVO Gävleborgs slutkonferens den 7 februari 2019!

För att spela upp videofilerna, som är i M4v-format, behöver du använda en mediaspelare. Här är några förslag på mediaspelare som du kan använda:

Windows Media Player, VLC media player och QuickTime Player.