Aktiviteter vid implementering av KIVO-metoden

1. Information

I dokumentet KIVO-metoden- kompetensförsörjning genom inkludering hittar ni en kortfattad beskrivning av KIVO-metodens syfte, effekter och mål.

2. Önskar ni mer information

Aktivitet: Skypemöte för genomgång av bildspel ca 1 timme

Vad: Fördjupad beskrivning av metoden. Nödvändig förankring inkl. roller, organisation och resurser.

Vem: Representanter för kommunen/aktören

3. Önskar få hjälp med förankringsarbetet

Aktivitet: När ni visar ett genuint intresse deltar KIVOs ledning fysiskt på workshop ca 4 timmar. Därefter kan ni få inloggning till hela hemsidan

Vad: Genomgång av ert lokala behov, förutsättningar och era lokala utmaningar samt hur man med KIVO-metoden kan göra en handlingsplan. Syftet är att visa metodens möjligheter och effekter som genom aktiv samverkan kan åstadkommas. Nästa steg är förankring och beslut på ledningsnivå samt att utse implementeringsansvariga

Vem: Representanter för kommunens/aktörens ledning, ansvariga politiker och tjänstemän, ansvariga och berörda chefer inom förvaltningar, fack och Arbetsförmedlingen

4. Önskar få ytterligare stöd med förankringsarbetet

Aktivitet: Löpande coaching via telefon, mail och Skype

Vad: KIVO-metoden som stöd för kvalitetssäkrad rekrytering och inkludering

Vem: Kommunens/aktörens implementeringsansvarige

5. Uppstartsarbetet startar

Aktivitet: Uppstartsmöte, fysiskt möte i 4 timmar

Vad: Detaljerad genomgång av metoden, behov av lokala anpassningar, tydliggörande av organisation, roller och kontaktytor

Vem: KIVO-organisationens lokala nyckelpersoner inom kommunen/aktören, Arbetsförmedingen, fack och KIVOs ledning

6. Implementering övergår i daglig drift

Aktivitet: Erfarenhetsutbyte med andra som arbetar i KIVO-metoden

Vad: Metodutveckling, identifierade hinder, nya framgångsfaktorer

Vem: KIVO-organisationens nyckelpersoner inom kommunen/aktören