KIVO i media


socialchefer.se
2019-04-28

Umaning OCH möjlighet!

Alla pratar om den: Utmaningen att klara kompetensförsörjningen under de kommande åren. Det verkar inte heller spela någon roll vilken bransch som är föremål för uppmärksamheten - alla är rörande överens om att arbetskraften inte kommer att räcka och därför gäller det att vara attraktivare än konkurrenterna.

Länk till artikeln:
https://www.socialchefer.se/utmaning-och-mojlighet/
Nyheter för alla
2018-11-27

KIVO-projektet utbildar fler undersköterskor

Genom språkutbildning, praktik och studier för utlandsfödda säkrar KIVO-projektet arbetskraft inom vård- och omsorgsyrket. Samtidigt får de arbetssökande introduktion och stöttning på deras väg in i yrket.

Länk till artikeln: (Dokument i Word-format)
https://www.kivometoden.se/artiklar/Nyheteralla181128.docx


MittMedia
2018-11-27

Abdu Borri från Strömsund hyllar EU-projekt

I drygt två år har det så kallade Kivo-projektet pågått i flera kommuner i Jämtlands och Västernorrlands län. För Abdu Borri, 28 år, i Strömsund har det varit ett stort lyft. Nu jobbar han som vårdbiträde på Strömbacka samtidigt som han utbildar sig till undersköterska.

Länk till artikeln: (Dokument i Word-format)
https://www.kivometoden.se/artiklar/AbduBorrihyllarEU.docx


socialchefer.se
2018-11-20

KOMPETENSFÖRSÖRJNING GENOM INKLUDERING

KIVO-METODEN är ett systematiserat arbetssätt som visat sig fungera väl när det gäller att komma tillrätta med personalbrist, kompetensförsörjning och att bidra till att nyanlända kommer in i arbete.

Det berättade Annika Bergman och Per Iversen från KIVO för FSS styrelse i november 2018.

Länk till artikeln:
https://www.socialchefer.se/news/kompetensforsorjning-genom-inkludering/

HT
2018-01-27

Lyckad satsning för att minska arbetslösheten

Kommunalrådet och arbetsförmedlingens chef pekar på tydliga framgångar i deras samarbete. Därför skriver de nu på för ytterligare en period med riktade insatser för att sänka arbetslösheten.

Länk till artikeln: (Bildfil i jpg-format)
https://www.kivometoden.se/artiklar/DUA.jpg

YA-delegationen
2017-06-30

Reportage om KIVO-metoden

Vård och omsorg står inför stora rekryteringsutmaningar, samtidigt som de traditionella rekryteringsvägarna har visat sig vara otillräckliga för att täcka det framtida arbetskraftsbehovet. KIVO-metoden är ett verktyg som stöttar arbetsgivarna i deras arbete med att klara branschens framtida kompetensförsörjning.

Länk till artikeln:
http://www.ya-delegationen.se/kivo-metoden/


Dagens samhälle
#25 2017

Aktiv språkträning kortar vägen till jobb

Nyanlända, även analfabeter, kan bli skickliga medarbeterare i vård och omsorg om matchning och språkträning förbättras. Hudiksvall tror sig veta hur.
HT
2016-01-10

Hudiksvall får EU-miljoner till vårdutbildning för utlandsfödda: "Vi behöver anställa fler"

Projektet som ska få utlandsfödda att snabbare komma in i arbete inom vård och omsorg kallas KIVO. Hudiksvalls kommun har fått 12,5 miljoner kronor från EU och 1 miljon kronor från Region Gävleborg för att driva projektet.

Länk till artikeln:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/hudiksvall-far-eu-miljoner-till-vardutbildning-for-utlandsfodda-vi-behover-anstalla-fler