KIVO- Kvalitetssäkrad inkludering i verksamhet och organisation, Gävleborg

Kontaktytor KIVO Gävleborg:

Postadress KIVO Gävleborg

KIVO, Hudiksvalls kommun
Trädgårdsgatan 4
824 80 HUDIKSVALL
kivo@hudiksvall.se

Samverkansansvarig KIVO nationellt

Annika Bergman
Tfn: 070-191 46 63
E-post: annika.bergman@hudiksvall.se

Ekonom och ansvarig KIVO Gävleborg

Per Iversen
Tfn: 070-191 55 43
E-post: per.iversen@hudiksvall.se

Projektledare Gävleborg

Karin Lindström
Tfn: 072-589 57 73
E-post: karin.lindstrom@hudiksvall.se

Administratör Gävleborg

Sofia Klingefors
Tfn: 073-082 54 47
E-post: sofia.klingefors@hudiksvall.se

Projektägare finansiering KIVO Gävleborg

Hudiksvalls Kommun
Förvaltningschef socialomsorg

Samarbetspartners

Arbetsförmedlingen

MO9/Södra Norrland

Therese Sjögren
Tfn: 010- 488 52 97
E-post: therese.sjogren@arbetsformedlingen.se

Branschstrateg, MO9/Södra Norrland

Michael Persson
Tfn: 010- 486 85 52
E-post: michael.persson@arbetsformedlingen.se

Verksamhetssamordnare/ Projektansvarig,
MO9/Södra Norrland

Leif Clase
Tfn: 010- 486 20 26
E-post: leif.clase@arbetsformedlingen.se

Kommunal

Ordförande

Barbro Andersson
Tfn: 010-442 82 16
E-post: barbro.andersson@kommunal.se

ESF

Projektsamordnare

Esra Grönlund
Tfn: 026- 54 26 66
E-post: esra.gronlund@esf.se

Projektekonom

Maria Norgren
Tfn: 026- 54 26 72
E-post: Maria.Norgren@esf.se

Region Gävleborg

Kompetensstrateg

Johannes Sjögren
Tfn: 026- 53 16 01
E-post: johannes.sjogren@regiongavleborg.se

Strateg

Carina Löfgren
Tfn: 026- 65 02 36
E-post: carina.lofgren@regiongavleborg.se