KIVO-Kvalitetssäkrad inkludering i verksamhet- och organisation, Jämtland

Kontaktytor KIVO Jämtland:

Postadress KIVO Jämtland

Östersunds kommun
Tjalmargatan 2
Habiliteringsteam Carin Söderback
831 82 Östersund

Samverkansansvarig KIVO nationellt

Annika Bergman
Tfn: 070-191 46 63
E-post: annika.bergman@hudiksvall.se

Ansvarig KIVO Jämtland

Lars Liljedahl
Tfn: 070-191 39 88
E-post: lars.liljedahl@ostersund.se

Projektledare Jämtland

Christina Taraldsson
Tfn: 070-576 19 31
E-post: christina.taraldsson@ostersund.se

Ekonom Jämtland

Anna Aronsson
Tfn: 072-526 37 52
E-post: anna.aronsson1@ostersund.se

Administratör Jämtland

Carin Söderback
Tfn: 063-14 39 03 Mob: 070-56 57 813
E-post: carin.soderback@ostersund.se

Projektägare finansiering KIVO Jämtland

Östersunds Kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef Lars Liljedahl

Samarbetspartners

Arbetsförmedlingen

MO9/Södra Norrland

Therese Sjögren
Tfn: 010- 488 52 97
E-post: therese.sjogren@arbetsformedlingen.se

Branschstrateg, MO9/Södra Norrland

Michael Persson
Tfn: 010- 486 85 52
E-post: michael.persson@arbetsformedlingen.se

Verksamhetssamordnare/ Projektansvarig,
MO9/Södra Norrland

Leif Clase
Tfn: 010- 486 20 26
E-post: leif.clase@arbetsformedlingen.se

Kommunal

Ordförande

Sara Sjödin
Tfn: 010-442 9841
E-post: sara.sjodin@kommunal.se

Anna Eriksson
Tfn: 070-294 0645
E-post: anna.eriksson@kommunal.se

ESF

Projektsamordnare

Camilla Aronsson
Tfn: 063-14 28 65
E-post: camilla.aronsson@esf.se

Projektekonom

David Petri
Tfn: 063-14 28 64
E-post: david.petri@esf.se

Projektekonom

David Petri
Tfn: 063-14 28 64
E-post: david.petri@esf.se