KIVO- Kvalitetssäkrad inkludering i verksamhet och organisation, Nationellt

Kontaktytor KIVO:

Postadress KIVO

KIVO, Hudiksvalls kommun
Trädgårdsgatan 4
824 80 HUDIKSVALL
kivo@hudiksvall.se

Samverkansansvarig KIVO nationellt

Annika Bergman
Tfn: 070-191 46 63
E-post: annika.bergman@hudiksvall.se

Ansvarig KIVO nationellt

Per Iversen
Tfn: 070-191 55 43
E-post: per.iversen@hudiksvall.se

KIVO Gävleborg

TF Förvaltningschef omsorgsförvaltningen i Hudiksvalls kommun
Reneé Holmberg
Tfn: 0650-19069 eller 070-215 71 12
E post: renee.holmberg@hudiksvall.se

KIVO Jämtland

Vård- och omsorgschef i Östersunds kommun
Lars Liljedahl
Tfn: 063-14 42 73 eller 070-191 39 88
E-post: lars.liljedahl@ostersund.se

KIVO Västernorrland

Förvaltningschef Socialförvaltning i Timrå kommun
Ingeborg Melin
Tfn: 060-16 32 52 eller 070-212 32 52
E-post: ingeborg.melin@timra.se

KIVO Uppsala län

Förvaltningsdirektör äldreförvaltningen i Uppsala kommun
Carina Juhlin
Tfn: 018-727 51 76
E-post: carina.juhlin@uppsala.se

Samarbetspartners

Arbetsförmedlingen

Södra Norrland

Enhetschef, MO9/Södra Norrland
Therese Sjöberg
Tfn: 010- 488 57 92
E-post: therese.sjoberg@arbetsformedlingen.se

Norra Mälardalen

Marknadsområdeschef, MO2/Norra Mälardalen
Erland Fischer
Tfn: 010-486 30 15
E-post: erland.fischer@arbetsformedlingen.se

Kommunal

Ordförande, Avdelning Mitt

Barbro Andersson
Tfn: 010-442 82 16
E-post: barbro.andersson@kommunal.se