KIVO Nationellt styrgrupp

Samverkans- och utvecklingsansvarig metod och arbetsmarknadspolitik KIVO Nationellt

Annika Bergman
Tfn: 070-191 46 63
E-post: annika.bergman@hudiksvall.se

Kompetensstrateg KIVO Nationellt

Per Iversen
Tfn: 070-191 55 43
E-post: per.iversen@hudiksvall.se

Huvudansvarig KIVO Nationellt

Bengt Friberg, kommunchef Hudiksvalls kommun
Tfn: 070-561 15 02
E-post: bengt.friberg@hudiksvall.se

KIVO Gävleborg

TF Förvaltningschef omsorgsförvaltningen i Hudiksvalls kommun
Reneé Holmberg
Tfn: 070-215 71 12
E-post: renee.holmberg@hudiksvall.se
Verksamhetschef
Centrum för utveckling och lärande och Bromangymnasiet
Lärandeförvaltningen Hudiksvalls kommun
Urban Wickman
Tfn: 072-534 72 50
E-post: urban.wickman@hudiksvall.se

KIVO Jämtland

Vård- och omsorgschef i Östersunds kommun
FSS ordförande Nationella styrelsen
Lars Liljedahl
Tfn: 070-191 39 88
E-post: lars.liljedahl@ostersund.se

KIVO Västernorrland

Förvaltningschef Socialförvaltning i Timrå kommun
Ingeborg Melin
Tfn: 070-212 32 52
E-post: ingeborg.melin@timra.se

KIVO Uppsala län

Förvaltningsdirektör äldreförvaltningen i Uppsala kommun
Carina Juhlin
Tfn: 018-727 51 76
E-post: carina.juhlin@uppsala.se

KIVO Hallstahammar/Västmanland

Socialchef i Hallstahammar kommun
Lillemor Quist
Tfn: 0220-240 00
E-post: lillemor.quist@hallstahammar.se

Region Gävleborg
Regional utveckling, Regionstab, Region Gävleborg
Carina Löfgren
Tfn: 070-388 89 00
E-post: carina.lofgren@regiongavleborg.se
Kommunal
Ordförande, Avdelning Mitt
Förbundsstyrelsen Nationellt
Barbro Andersson
Tfn: 010-442 82 16
E-post: barbro.andersson@kommunal.se
ESF
Nationell samordnare Nationella enheten
Sylvia Lundholm
Tfn: 026-54 26 89
E-post: sylvia.lundholm@esf.se

Postadress KIVO

KIVO, Hudiksvalls kommun
824 80 HUDIKSVALL
kivo@hudiksvall.se