KIVO- Kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg, Uppsala län

Kontaktytor KIVO-C Uppsala län:

Postadress KIVO-C Uppsala län

KIVO-C, AMF/Navet Uppsala kommun
Kungsgatan 85
753 18 UPPSALA

Samverkansansvarig KIVO nationellt

Annika Bergman
Tfn: 070-191 46 63
E-post: annika.bergman@hudiksvall.se

Projektägare KIVO-C Uppsala län

Lena Winterbom
Tfn: 018-727 86 19
E-post: lena.winterbom@uppsala.se

Projektledare

Louise Jacobsson
Tfn: 018-727 86 73 / 072-596 89 18
E-post: louise.jacobsson@uppsala.se

Ekonom

Jenny Lerås
Tfn: 018-727 75 81
E-post: jenny.leras@uppsala.se

Administratör

Christina Lagerstedt
Tfn: 018-727 25 53
E-post: christina.lagerstedt@uppsala.se

Projektägare finansiering KIVO Uppland

Uppsala Kommun
Arbetsmarknadsdirektör, Arbetsmarknadsförvaltningen

Samarbetspartners

Arbetsförmedlingen

Branschstrateg/ESF samordnare, MO2/Norra Mälardalen

Erland Fisher
Tfn: 010-486 30 15
E-post: erland.fischer@arbetsformedlingen.se

Kommunal

Ordförande

Barbro Andersson
Tfn: 010-442 82 16
E-post: barbro.andersson@kommunal.se

ESF

Projektsamordnare

Henrik Bader
Tfn: 019-16 54 83
E-post: henrik.bader@esf.se

Projektekonom

Håkan Olsson
Tfn: 019 - 16 54 77
E-post: carola.blomberg@esf.se