Foto med mörkhyad man i vårdkläder Strategic, planning mm Effort och Results Tecknad bild med ”de som bygger pussel” Foto med dam i rullstol som dras av vårdklädd kvinna

KIVO-metoden

Kompetensförsörjning genom aktiv samverkan och inkludering

KIVO-metoden startades i Hudiksvall 2012 och är ett ESF-finansierat projekt som pågår till februari 2019. Vid slutkonferensen den 7 februari vill vi dela med oss av projektarbetet och dess resultat.

Länk till programmet:

Program KIVO Gävleborg slutkonferens 7 februari 2019

Metoden

Det är svårt att mäta kompetensbristkostnader. Vi behöver tänka nytt och på ett strukturerat sätt med aktiv samverkan för att nyttja alla resurser rätt som ger effekten vi behöver!

  • Med KIVO-metoden kan engagerade organisationer och arbetsgivare bredda rekryteringsbasen i sitt arbete med kompetensförsörjning.
  • KIVO-metodens tydliggör för arbetsgivarna och samverkansparter hur de kan stegförflytta den arbetslöse i flöden av aktiviteter vilket leder till tillsvidareanställning.
  • KIVO-metodens centrala samverkansparter är arbetsgivarna, Arbetsförmedlingen, facken, utbildningsanordnarna och arbetsmarknadsenheterna.
  • Arbetslösa får en sammanhållen strukturerad väg från arbetslöshet till anställd, bidrar till arbetsgivarnas kompetensförsörjningsbehov, fler klarar sin egen försörjning och kommunens skatteintäkter ökar